Hayat biraz dalga istiyor Hayat biraz dalga istiyor cips
 

Kampanya sona ermiştir!

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER KAMPANYAYA KATILAMAZ, KATILMIŞ VE KAZANMIŞ OLSALAR DAHİ İKRAMİYELERİ TESLİM EDİLMEZ. İKRAMİYE TESLİMİNDE ŞİFRELİ ŞERİT İBRAZI ZORUNLU OLDUĞU İÇİN LÜTFEN ŞERİTLERİ SAKLAYINIZ.

ÇEKİLİŞE KATILAN HERKES İŞBU KATILIM KOŞULLARI’NDA YER ALAN KURALLARI KABUL ETMİŞ SAYILIR.

Bu kampanya Frito Lay Gıda San ve Tic. A.Ş. tarafından MPİ’nin 29.11.2017 tarih ve 24951361-255.01.02-E.6039 sayılı izni ile MUCİZE TANITIM tarafından düzenlenmektedir.


01.02.2018 (SAAT: 00:00) - 13.04.2018 (SAAT: 23:59) Kampanya tarihleri arasında Türkiye genelinde UCL kampanyalı Ruffles Famplus, Super ve Party ürünlerinden satın aldıklarında ürün paketlerinin iç kısmında ki şeritte yer alan şifreyi ad, soyad, adres ve telefon bilgileri ile birlikte www.ruffles.com.tr (ücretsiz) internet sitesindeki ilgili alana eksiksiz olarak giren katılımcılara her şifre için bir (1) çekiliş hakkı verilecektir. Mükerrer katılımlar elenip ilk gönderilen şifre dikkate alınacaktır. İkramiye olarak, 10 kişiye 5.000,00 TL değerinde çift kişilik 2018 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI GEZİ PROGRAMI (25-27.05.2018 tarihleri içinde gerçekleşecek olan 2018 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının yapılacağı ülkede 2 gece 3 gündüz, 3 veya 4 yıldızlı Hotelde oda kahvaltı konaklama, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı için giriş bileti, Maçın oynanacağı Ülke gidiş, dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti ve havaalanı vergileri, Havaalanı – Otel – Havaalanı, Otel-Stadyum, Stadyum-Otel transferleri, seyahat sigortası dahildir. Seyahat çift kişiliktir. Seyahat İstanbul havalimanında başlar ve İstanbul havalimanında biter. İstanbul’a kadar ulaşım, vize ve pasaport ücreti, yurtdışı çıkış harcı bedeli, kişisel harcamalar seyahate dahil olmayan masraflar talihlilere aittir. Yurt dışı seyahatleri kdv'den muhaftır."), 50 kişiye 1.319,12 TL değerinde PS719946069 / PS4 500GB Hits Bundle, 100 kişiye 299,00 TL değerinde PS719867968 / DS4 PS FC Edition verilecektir. Çekiliş 16.04.2018 tarihinde saat 11:00’da Mucize Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti. Toplantı Salonu, Eski Osmanlı Sk. No:10/5 Mecidiyeköy-Şişli / İstanbul adresinde yapılacaktır. Kazanan talihliler 18.04.2018 tarihli Güneş gazetesinde duyurulacaktır. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. sorumlu tutulamaz. 03.05.2018 tarihine kadar başvurmayan asillerle, 18.05.2018 tarihine kadar kimlikleri ve şifreli kartları ile başvurmayan yedeklere ikramiyeleri teslim edilmez. Seyahat ikramiyesi talihli dışında başkası tarafından kullanılamaz, nakde çevrilemez ve devredilemez. Seyahat İstanbul havalimanında başlar ve biter. İstanbul dışından gelen talihlilerin yol masrafları ile pasaport ve vize işlemleri talihliye aittir. Çekiliş sonucu belirlenecek talihlilerin kendilerinden kaynaklanan herhangi bir sebepten dolayı (uçağı kaçırması, sağlık sebepleri, vize alamaması, kaza geçirmesi vs ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde her türlü durum ) seyahate katılamaması halinde kampanyayı düzenleyen şirketler sorumlu olmayacaktır. Katılımcının seyahate katılabilmesi için geçerli vizeye sahip olması gerekmektedir. Katılımcı vize alamaması halinde ödül hakkını kaybedecektir. . Tüm katılımlarda Şifre-Ad-Soyad bilgilerinden herhangi birinin eksik veya hatalı olması halinde çekiliş hakkı verilmeyecektir. İkramiye tesliminde şifreli şerit ibrazı zorunludur, şifreli şeriti teslim etmeyen katılımcıya ödül verilmeyecektir. Katılımcının seyahat sırasında eşyalarının kaybolmasından, çalınmasından ve/veya katılımcının seyahat sırasında yaralanmasından, kaza geçirmesinden, can, mal kaybına neden olan herhangi bir durumla karşılaşmasından kampanyayı düzenleyen şirketler sorumludur Katılımcının ikramiye kazanması durumunda adres bilgileri, eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterli olacaktır. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz. Frito Lay Gıda San ve Tic. A.Ş. ve grup şirketleri çalışanları, Roketworks ve Mucize Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti. çalışanları ile 18 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri teslim edilmez. İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir. Kampanya koşullarını www. Ruffles.com.tr web sitesi üzerinden takip etmek katılımcının sorumluluğundadır. Bu kampanyaya katılan tüm kullanıcılar, yukarıdaki belirtilen kampanya şartnamesini kabul etmiş sayılırlar. Uygulama şartları ile ilgili ihtilaflarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

İkramiyelerin son teslim tarihini takip eden onbeş gün içerisinde Milli Piyango İdaresi’ne itiraz veya şikâyette bulunulabilir. Kampanyaya katılan herkes bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.

Kişisel bilgilerimin saklanmasına izin veriyorum.

Katılımcı, çekilişe katılmak suretiyle Frito Lay’e iletmiş olduğu kişisel verilerin Frito Lay ve/veya PEPSI Grubu şirketleri tarafından bizzat veya tayin edeceği üçüncü kişiler nezdinde müşteri veri tabanı oluşturmak, pazarlama faaliyetlerini sürdürmek, müşterileri tanımak ve iletişimi artırmak, veri analizi ve araştırma yapabilmek, hizmet kalitesini artırmak için depolanarak saklanmasına, müşteri veya tüketici talepleri analizi gibi sebeplerle işlenmesine, kişisel verilerin saklama ve işleme amaçlı olarak Frito Lay tarafından usul ve mevzuata uygun şekilde yurtdışına transfer edilmesine, ifa yardımcıları ile paylaşılmasına; katılımcı tarafından aksi belirtmediği sürece, bu kapsamda sayılan benzeri amaçlar doğrultusunda mevcut verilerin saklanması, paylaşılması ve işlenmesine onay vermektedir. Tüketicinin kişisel veri olarak paylaşılmasına onay verdiği hususlar: İsim-Soyad İletişim bilgileri (telefon-e posta – IP adres- ikametgah adresi) Kişisel Verilerin Korunması Hakkında: Frito Lay Gıda San. ve Tic. A.Ş, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla, vermiş olduğunuz onay dahilinde ve aşağıda açıklandığı çerçevede kişisel bilgilerinizi işleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği ölçüde 3. Kişilere açıklayabilecektir. Kişisel verilerin işlenme sebepleri: Kişisel verilerinizin işlenme sebepleri, şirketimizin kampanyalarına katılımınız sırasında veya başka sebeplerle şirket ile aranızda kurulan sözleşmelerin ifasını sağlamak, otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; tarafınızca talep edilen ürün / hizmetlerimizi sunabilmek, işlenmesine onay verdiğiniz bilgiler dâhilinde müşterileri tanımak ve iletişimi ve hizmet kalitesini artırmak, doğru ürün bulunurluğunu sağlamak, ticari ilişkiyi devam ettirmek ve onay vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti göndermektir. Kişisel verilerinizin hangi amaçlarla kimlere aktarılabileceği: Kişisel verileriniz, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları ve diğer 3. Kişilere hizmet kalitesini artırmak, doğru ürün bulunurluğunu sağlamak ve ticari ilişkiyi devam ettirmek amacıyla aktarılabilir. Kişisel verilerin toplanma yöntemleri: Genel Müdürlük, internet sitesi, firmaya veya iştiraklerine göndereceğiniz kısa mesajlar ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir. KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız: Firmamıza 0850 222 0 737 numaralı tüketici hattı yoluyla başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz. 18 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri teslim edilmez. İkramiye tesliminde şifreli şerit ibrazı zorunlu olduğu için lütfen şeritleri saklayınız. Çekilişe katılan herkes işbu Katılım Koşulları’nda yer alan kuralları kabul etmiş sayılır.

BAŞVURUNU GÖNDER