Hayat biraz dalga istiyor Hayat biraz dalga istiyor cips
 

Kampanya Sona Ermiştir

* 18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER KAMPANYAYA KATILAMAZ, KATILMIŞ VE KAZANMIŞ OLSALAR DAHİ İKRAMİYELERİ TESLİM EDİLMEZ. İKRAMİYE TESLİMİNDE ŞİFRELİ ŞERİT İBRAZI ZORUNLU OLDUĞU İÇİN LÜTFEN ŞERİTLERİ SAKLAYINIZ.

ÇEKİLİŞE KATILAN HERKES İŞBU KATILIM KOŞULLARI’NDA YER ALAN KURALLARI KABUL ETMİŞ SAYILIR.

Bu kampanya Frito Lay Gıda San ve Tic. A.Ş. tarafından MPİ’nin 03.09.2018 tarih ve 24951361-255.01.02-E.8733  sayılı izni ile MUCİZE TANITIM tarafından düzenlenmektedir.

 

01.11.2018 (SAAT: 00:01) - 01.02.2019 (SAAT: 23:59) Kampanya tarihleri arasında Türkiye genelinde  UEFA Şampiyonlar Ligi Promosyon şeridi bulunan Ruffles Famplus, Super ve Party ürünlerinden satın aldıklarında ürün paketlerinin iç kısmında ki şeritte yer alan şifreyi ad, soyad, adres ve telefon bilgileri ile birlikte www.ruffles.com.tr (ücretsiz) internet sitesindeki ilgili alana eksiksiz olarak giren katılımcılara her şifre için bir (1) çekiliş hakkı verilecektir. İkramiye olarak, 2 kişiye 11.000,00 TL değerinde 2019 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI GEZİ PROGRAMI(29 Mayıs - 2 Haziran.2019  tarihleri içinde gerçekleşecek olan 2019 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının yapılacağı ülkede 2 gece 3 gündüz, 3 veya 4 yıldızlı Hotelde oda kahvaltı konaklama, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı için giriş bileti, Maçın oynanacağı Ülke gidiş, dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti ve havaalanı vergileri, Havaalanı – Otel – Havaalanı, Otel-Stadyum, Stadyum-Otel transferleri, seyahat sigortası dahildir. Seyahat çift kişiliktir. Seyahat İstanbul havalimanında başlar ve İstanbul havalimanında biter. İstanbul’a kadar ulaşım, vize ve pasaport ücreti, yurtdışı çıkış harcı bedeli, kişisel harcamalar seyahate dahil olmayan masraflar talihlilere aittir. Yurt dışı seyahatleri kdv'den muhaftır."), 10 kişiye 6.773,20 TL değerinde KD55XF9005 BAEP 55” UHD TV, 15 kişiye 1.715,13 TL değerinde  PS719395379 / HZD/GTS/UC/PS+3M/PS4 500 GB E (OM3)/EAS verilecektir. Çekiliş : 07.02.2019 tarihinde saat 11:00’da Mucize Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti. Toplantı Salonu, Eski Osmanlı Sk. No:10/5 Mecidiyeköy-Şişli / İstanbul adresinde yapılacaktır. Kazanan talihliler 11.02.2019 tarihli Güneş gazetesinde duyurulacaktır. 26.02.2019 tarihine kadar başvurmayan asillerle, 13.03.2019 tarihine kadar başvurmayan yedeklere ikramiyeleri teslim edilmez. Seyahat ikramiyesi talihli dışında başkası tarafından kullanılamaz, nakde çevrilemez ve devredilemez. Seyahat İstanbul havalimanında başlar ve biter. İstanbul dışından gelen talihlilerin yol masrafları ile Pasaport ve vize işlemleri talihliye aittir.Çekiliş sonucu belirlenecek talihlilerin seyahate gitmeden önce veya seyahat sırasında kendilerinden kaynaklanan herhangi bir sebepten dolayı (uçağı kaçırması, sağlık sebepleri, vize, kaza ) seyahate katılamamasından kampanyayı düzenleyen şirketler sorumlu değildir. -Tüm katılımlarda Şifre-Ad-Soyad bilgilerinden herhangi birinin eksik olması halinde çekiliş hakkı verilmeyecektir. Aynı şifre ile yapılan mükerrer katılımlar elenerek, ilk gönderilen şifre dikkate alınacaktır. İkramiye tesliminde şifreli şerit ibrazı zorunludur. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda adres bilgileri, eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterli olacaktır. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz. Frito Lay Gıda San ve Tic. A.Ş. ve grup şirketleri çalışanları, Roketworks ve Mucize Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti. çalışanları ile 18 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri teslim edilmez. İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir. Kampanyaya katılan herkes bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.

* Kişiler verilerin işlenmesi, korunması ve gizlilik bilgilendirmesini okudum ve kabul ediyorum. Kişisel verilerimin, kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve gizlilik bilgilendirmesinde belirtilen şartlarda işleneceğini biliyorum ve kabul ediyorum

Katılımcı , kampanyaya katılmak suretiyle Frito Lay Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve/veya Pepsi-Cola Servis ve Dağıtım Ltd. Şti. ve/veya Fruko Meşrubat San. Ltd. Şti.’ne (üç şirket hep birlikte “PepsiCo” olarak anılacaklardır) iletmiş olduğu ad soyad, T.C. kimlik no, ekran adı ve telefon numarası, e-posta adresi, ev adresi, IP adresi kişisel verilerinin PepsiCo tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ve ikincil mevzuatta yer alan kişisel veri işleme ilkeleri ile PepsiCo kurumsal politikalarına uygun olarak veri sorumlusu sıfatıyla müşteri veri tabanı oluşturmak, pazarlama faaliyetlerini sürdürmek, müşterileri tanımak ve iletişimi artırmak, veri analizi ve araştırma yapabilmek, hizmet kalitesini artırmak için depolanarak saklanmasına, müşteri veya tüketici talepleri analizi gibi sebeplerle işlenmesine, PepsiCo tarafından Kanun ve ikincil mevzuat uyarınca gerekli şartların sağlanması ve tedbirlerin alınması kaydıyla verilerin kaydı ve muhafazası maksadıyla yurtdışına transfer edilmesine ve ifa yardımcıları ile paylaşılmasına; katılımcı tarafından aksi belirtilmediği sürece, bu kapsamda sayılan benzeri amaçlar doğrultusunda mevcut verilerin mevzuata uygun süre boyunca saklanması, paylaşılmasına ve işlenmesine onay vermektedir. 

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; 

Kanun'un 11. maddesinde yer alan haklarınızı kullanmak amacıyla Büyükdere Cad. No:209 Tekfen Tower D:3 4. Levent Şişli İstanbul adresine yazılı olarak başvurarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden veya üyelik sistemimizde kayıtlı e-mail adresinizden pepsico@ekoccs.com mail adresine başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik / yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme, 

f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

haklarınızı kullanabilirsiniz. 

 

Başvurularınızda,

a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranız,

d) Talep konusu,

bulunması zorunludur.

 

Şahsıma ait aralarında ad soyad, T.C. nüfus cüzdanı bilgileri, ekran adı ve telefon, e-posta adresi, ev adresi, IP adresi gibi iletişim bilgilerimin bulunduğu kişisel verilerimin Frito Lay Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve/veya Pepsi-Cola Servis ve Dağıtım Ltd. Şti. ve Fruko Meşrubat San. Ltd. Şti. tarafından (üç şirket hep birlikte “PepsiCo” olarak anılacaklardır) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ve ikincil mevzuatta yer alan kişisel veri işleme ilkeleri ile PEPSICO kurumsal politikalarına uygun olarak ortak veri sorumlusu sıfatıyla kampanya sürecini yönetmek, müşteri veri tabanı oluşturmak, pazarlama faaliyetlerini sürdürmek, müşterileri tanımak ve iletişimi artırmak, veri analizi ve araştırma yapabilmek, hizmet kalitesini artırmak gibi sebeplerle, PepsiCo’nun kullanmakta olduğu ilgili programlarda işlenmesine ve paylaşılmasına, kişisel verilerin saklama ve işleme amaçlı olarak PepsiCo tarafından Kanun ve ikincil mevzuat uyarınca gerekli şartların sağlanması ve tedbirlerin alınması kaydıyla yurtdışına transfer edilmesine, ifa yardımcıları ile paylaşılmasına; silinmesine yönelik tarafınıza talepte bulunana kadar, bu madde kapsamında sayılan benzeri amaçlar doğrultusunda mevcut verilerimin hukuka uygun süreler boyunca saklanmasına, paylaşılmasına, işlenmesine onay verdiğimi kabul ettiğimi beyan ederim. Kanun'un 11. maddesinde yer alan haklarımı kullanmak amacıyla Büyükdere Cad. No:209 Tekfen Tower D:3 4. Levent Şişli İstanbul adresine yazılı olarak başvurarak, veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden veya üyelik sistemimizde kayıtlı e-mail adresinizden; pepsico@ekoccs.com mail adresine başvurmak suretiyle başvuru yapabileceğim hakkında işburada bilgilendirildim. İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Bilgilendirmesi’ni kabul etmekle kişisel verilerimin yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenmesine, kullanılmasına ve PepsiCo’nun sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu ve yukarıda detayları bildirilen üçüncü kişilere aktarımına rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.

 

BAŞVURUNU GÖNDER